Oferta wydawnicza

Nasza oferta obejmuje cykl wydawniczy składający się z następujących etapów: skład komputerowy, projekt okładki, opracowanie typograficzne i plastyczne pracy, redakcja i korekta książki oraz jej druk i oprawa. Ponadto, nasza oferta obejmuje również:

  • promocję,
  • wysyłkę wydawnictw pod wskazane adresy,
  • magazynowanie,
  • rozliczanie sprzedanych książek.

Przykłady wydanych książek